ICT И CLOUD

Информациските и комуникациските услуги (ИКТ) се достапни прeку интернет од каде било и кога било. Приспособени се на потребите на вашиот бизнис, штедат пари и време и не бараат инвестиции во инфраструктура, бидејќи плаќате онолку колку што трошите. Овие услуги се безбедно, флексибилно и ефикасно решение за сите компании и претставуваат замена за скапата ИТ инфраструктура, потребна за непречена работа на вашиот бизнис, гарантирајќи целосна приватност и безбедност на вашите податоци

ДАТА ЦЕНТАР

Со Cloud од Телеком, вашите податоци се чуваат на високо софистицирана хардверска инфраструктура, инсталирана во целосно заштитени дата центри кои функционираат според највисоки безбедносни стандарди.

Повеќе

CLOUD УСЛУГИ

Пристапете до услугите, апликациите и вашите бизнис податоци во секое време и од кој било уред преку кој што имате интернет пристап.

Повеќе

Smart City,
ТЕХНОЛОГИЈАТА ВО
УРБАНОТО СЕКОЈДНЕВие

Повеќе

Искуства од корисници

корисници на нашите
ICT и CLOUD услуги