ШТО Е SMART CITY?

Концептот на паметни градови се однесува на користењето на напредни дигитални технологии за оптимизирање на градските ресурси, намалување на трошоците, подобрување на квалитетот на животот и обезбедување на подобри услуги кон граѓаните.

Во време кога градовите се соочуваат со огромни економски и еколошки предизвици, токму технологијата може да биде клучен фактор за надминување на градските проблеми и унапредување на урбаното живеење.

SKOPJE SMART CITY

Светско признание за Македонски Телеком

БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАШИОТ ИНОВАТИВЕН ПРИСТАП И ВОДЕЧКАТА УЛОГА НА МАКЕДОНСКИОТ ИКТ ПАЗАР, ГРАДОТ СКОПЈЕ НЕ ПРЕПОЗНА КАКО ВЕРОДОСТОЕН И СТАБИЛЕН ПАРТНЕР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ЕДИНСТВЕН СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКА ЛОКАЦИЈА НА АВТОБУСИТЕ И ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА БИЛЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ.

СО ВОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ ЗА ПАМЕТЕН ТРАНСПОРТ ОД СТРАНА НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ, ГРАЃАНИТЕ НА СКОПЈЕ ДОБИЈА УДОБЕН БРЗ И ЕФИКАСЕН ТРАНСПОРТ ДОСТОЕН ЗА ЕДНА МОДЕРНА МЕТРОПОЛА. ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ БЕА ОПФАТЕНИ:

Како се користи

При влез во автобус, платете го вашиот билет со помош на Смарт картичка или пак со вашиот мобилен телефон со MobiPay.