ВИДЕО
КОНФЕРЕНЦИЈА

Со услугата за видео конференција на Македонски Телеком можете да одржите вистински и ефикасен состанок и покрај тоа што учесниците се десетици, стотици или дури илјадници километри оддалечени од вас. Сето ова заштедувајќи го вашето драгоцено време и пари потрошени за службени патување, со што се подобрува начинот на кој го водите вашиот бизнис.

Видео конференцијата како технологија овозможува оддалечени странки да се видат и разговараат меѓусебе, во различни градови или земји. Современата опрема овозможува одржување на тековни состаноци преку интернет. Видео конференцијата како директен и ефикасен начин на комуницирање, споредувајќи со телефонскиот разговор или e-порака, е идеална за одржување на деловни состаноци и конференции, настани, предавања и далечинско учење, обуки за вработени или клиенти, промоција на производи, консултантски услуги од типот бизнис-бизнис, телемедицина, интервјуа за работа и сл.

Видео конференцијата сега ви е достапна, преку нашите решенија, и тоа преку:

  • Одржување на видео конференција до осум учесници, во сала за видео конференција на Македонски Телеком,
  • Одржување на видео конференција на локација по ваш избор