ВИРТУЕЛНА ДЕСКТОП
ИНФРАСТРУКТУРА (VDI)

ВАШИОТ ДЕСКТОП
НА CLOUD

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
ВИСТИНСКИ ПАРТНЕР ЗА ВАШИОТ VDI ПРЕДИЗВИК

Дизајнирањето на VDI околина е комплексна активност која вклучува многу анализи и одлуки. Македонски Телеком со своето искуство и стручен кадар е избор број 1 за воведување на десктоп виртуализацијата во вашата компанија.
Искуството се темели на повеќегодишното имплементирање и одржување на VDI инфраструктура базирана на Citrix и Microsoft Terminal services во споствената инфраструктура за 400 корисници како и имплементирање на VDI инфраструктури од различни обеми за бизнис кориснци.

КОМПЕТЕНЦИИ

Воспоставени се партнерства со производителите на хардвер и софтвер кои што се потребни за имплементација на VDI инфраструктурата, како што се:

  • Citrix System Integrator Partner
  • Microsoft Silver Partner
  • VMware partner
  • CISCO Gold partner
  • Microsoft SPLA partner
  • EMC partner

Високо стручните, искусни и сертифицирани експерти за технологиите Citrix и Microsoft потребни за имплементација на VDI, но и за другите неопходни инфраструктурни технологии како: Cisco и VMware и сертфицираните експерти за ИТ безбедност се дел од нашиот експертски Тим. Комплексноста на VDI инфраструктурата подразбира вклучување на експерти не само од технологијата за VDI туку и експерти за инфрастрктура: мрежи, безбедност, складирање на податоците и сл., кои што Македонски Телеком може да ги обезбеди и стави на располагање при градењето на VDI инфраструктура на вашата компанија.

VDI РЕШЕНИЈА
Постојат повеќе различни производители кои обезбедуваат VDI решенија со различни модели и типови на виртуализација.
Eнтерпрајс деcктоп решенијата за виртуализација опфаќаат различни десктоп модели кои ги задоволуваат потребите на различни кориснички сценарија и обезбедуваат комплетно решение за виртуализација на апликации и десктопи.

Со Ентерпрајс решенијата може да се испорача целосен виртуализиран десктоп или пак само одредени виртуализирани апликации до секој уред во секое време.
Комплетните решенија за VDI обезбедуваат решение за мобилност на Windows базирани апликации и десктопи за ралични потреби. Со овие решенија на безбеден начин може да се испорачаат индивидуални Windows машини, апликации, SaaS апликации или целосно виртуализирани windows дескопи на различни уреди: персонални компјутери, лаптопи, Mac машини, таблети, мобилни телефони, тенки клиенти преку протоколи и вградени технологии кои обезбедуваат единствено корисничко искуство.