PANTHEON CLOUD

За целосна дигитализација
на вашите деловни процеси

ШТО Е Pantheon Cloud?

Pantheon Cloud е напредно софтверско решение базирано на Телеком Cloud кое ги покрива сите деловни процеси: од нарачки и фактурирање, сметководство и плати, па сè до управување со производство и деловна аналитика. Наменет за сите компании од која било дејност. Погоден и за сметководствените бироа и нивните клиенти, овозможувајќи им истовремена работа и автоматска размена на податоци, притоа заштедувајќи време и намалувајќи трошоци.

E–сметководствено работење на компаниите и сметководствените бироа

Деловна аналитика

Бизнис интелигенција – планирање (буџетирање), извештаи и анализи

За кого е наменет Pantheon Cloud?

ПРИДОБИВКИ

Автоматизација

Целокупното работење е на едно место. Документите во системот се внесуваат еднаш и се обработуваат без повторен препис. Повеќе време за советување и анализи. Едноставен и брз пристап преку интернет од каде било и во кое било време.

Законска усогласеност

Напреден ERP софтвер, aжуриран согласно последната законска регулатива на РМ. Достапен и во неколку различни законодавни и јазични локализации од Југоисточна Европа, коишто можат да се комбинираат за потребите на компаниите.

СИГУРНОСТ

Редундантна хардверска инфраструктура инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар на Македонски Телеком, со најсовремени системи и постапки за одржување и back up копии на базата на податоци.

Заштеда

Без вложување во инфраструктура и софтвер, единствено плаќате месечен надомест според избраниот тип на лиценца. Заштеда на време и патни трошоци.

ЦЕНИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОДЛИЧНИ ЗА МАЛИ БИЗНИСИ
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
ПРИЛАГОДЕНИ ЗА МАЛОПРОДАЖБА
 • Благајна
 • Издавање и прием на сметки
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
ГОЛЕМИ БИЗНИСИ
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
ГОЛЕМИ БИЗНИСИ И СМЕТКОВОДСТВО
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
 • Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба
 • Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање
ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
 • Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба
 • Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање
ПРОИЗВОДСТВО
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
 • Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба
 • Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање
 • Производство – планирање
 • Производство – терминирање
 • Производство – напредни работни налози
 • Производство – спецификации со алтернативи

Хостирана лиценца

со вклучени трошоци за надградба

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
*RT лиценците може да се комбинираат со RE, SE, ME или MF лиценци.
**Лиценцирањето со MT лиценца е можно само за корисници кои имаат MF лиценци.


Во рамки на услугата нудиме можност за дополнителни ресурси, како и професионална помош и обуки за користење на услугата.

За дополнителен простор за складирање податоци, по надминување на првично дедицираниот простор вклучен во лиценците, се врши наплата на дополнителниот дисковен простор.
Месечната цена за Надградба на дисковен простор -1GB е 149 денари без ДДВ.
Цените за Pantheon услуги за подршка и имплементација се наплаќаат еднократно или со месечна претплата во зависност од деловни потреби на корисникот.

PANTHEON WEB Light дополнителна Cloud базирана лиценца

Поедноставна, онлајн верзија од PANTHEON Cloud, која исто така овозмозува целосна контрола на деловните процеси.
Наменет првенствено на малите претприемачи, сметководнствени бироа и директори на компании.

Дознај повеќе

PANTHEON еДОКУМЕНТАЦИЈА

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

Pantheon еДокументација месечна претплата

месечен надомест

614
ден.

Pantheon еДокументација 10 GB

месечен надомест

180
ден.

Pantheon еДокументација 50 GB

месечен надомест

614
ден.

Pantheon еДокументација 100 GB

месечен надомест

1.110
ден.

PANTHEON eБЕКАП

Pantheon eБекап 10 GB

месечен надомест

180
ден.

Pantheon eБекап 50 GB

месечен надомест

614
ден.

Pantheon eБекап 100 GB

месечен надомест

1.110
ден.

Технологија

Pantheon Cloud е базиран на редундантна хардверска инфраструктура, инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар Македонски Телеком со најсовремени системи и постапки за одржување и back up копии на базата на податоци Pantheon. Back-end е базиран на Microsoft технологија (Microsoft SQL), додека frontend-от e базиран на Embarcadero Delphi Xe3.

Ако ви се потребни дополнителни информации за продуктот, ве молиме контактирајте нė на biznis.kontakt@telekom.mk или закажете лична презентација во вашите простории на телефонот 120.

Прашања и одговори

Не, договорот е на неопределено време со можност кога било да го раскинете.
Пристап до базата на податоци имате само Вие со корисничко име и лозинка кои само Вие ги знаете.
 • - Брзо книжење без дупли внесови.Со Pantheon Cloud можете да книжите автоматски примени и издадени сметки, пресметка на ДДВ, плати, патни налози и други лични примања, производство и употреба на материјални средства. Притоа, бројот на грешките при внесот на податоци се сведува на најниско можно ниво.
 • - Законско прилагодување и усогласеност со меѓународните стандарди. Надоградбата на програмата се врши при значајни промени во законот, кои преку интернет автоматски се пренесуваат до сите корисници. Така сметководствениот сервис секогаш работи согласно законските прописи.
 • - Pantheon Cloud овозможува електронско праќање на сите релевантни обрасци до надлежните државни институции, а со тоа скенираните документи можат брзо да се разменуваат со клиентот.
 • - Деловна аналитика. Со деловната аналитика, сметководителот на своите клиенти може да им понуди деловен совет. Така се надминува рамката за „класичното” сметководство и станува надворешен соработник во фирмата на својот клиент.
 • - Стабилноста и сигурноста се на прво место.Нема потреба повеќе да се грижите дали вашиот сметководствен програм правилно ќе работи и дали книжењето ќе остане во базата.
Сметководството има можност за експресно издавање деловни извештаи, кои од Pantheon Cloud се извезуваат во PDF, Excel, Word или преку електронска пошта. Така што клиентот е во тек со сė што се случува со неговите финансии.