PANTHEON CLOUD

За целосна дигитализација
на вашите деловни процеси

#РаботетеОдДома

ШТО Е Pantheon Cloud?

Pantheon Cloud е напредно софтверско решение базирано на Телеком Cloud кое ги покрива сите деловни процеси: од нарачки и фактурирање, сметководство и плати, па сè до управување со производство и деловна аналитика. Наменет за сите компании од која било дејност. Погоден и за сметководствените бироа и нивните клиенти, овозможувајќи им истовремена работа и автоматска размена на податоци, притоа заштедувајќи време и намалувајќи трошоци.

E–сметководствено работење на компаниите и сметководствените бироа

Деловна аналитика

Бизнис интелигенција – планирање (буџетирање), извештаи и анализи

За кого е наменет Pantheon Cloud?

ПРИДОБИВКИ

Автоматизација

Целокупното работење е на едно место. Документите во системот се внесуваат еднаш и се обработуваат без повторен препис. Повеќе време за советување и анализи. Едноставен и брз пристап преку интернет од каде било и во кое било време.

Законска усогласеност

Напреден ERP софтвер, aжуриран согласно последната законска регулатива на РМ. Достапен и во неколку различни законодавни и јазични локализации од Југоисточна Европа, коишто можат да се комбинираат за потребите на компаниите.

СИГУРНОСТ

Редундантна хардверска инфраструктура инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар на Македонски Телеком, со најсовремени системи и постапки за одржување и back up копии на базата на податоци.

Заштеда

Без вложување во инфраструктура и софтвер, единствено плаќате месечен надомест според избраниот тип на лиценца. Заштеда на време и патни трошоци.

ЦЕНИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОДЛИЧНИ ЗА МАЛИ БИЗНИСИ
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
ПРИЛАГОДЕНИ ЗА МАЛОПРОДАЖБА
 • Благајна
 • Издавање и прием на сметки
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
ГОЛЕМИ БИЗНИСИ
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
ГОЛЕМИ БИЗНИСИ И СМЕТКОВОДСТВО
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
 • Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба
 • Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање
ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
 • Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба
 • Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање
ПРОИЗВОДСТВО
 • Благајна
 • Нарачки на купувачи и добавувачи
 • Електронско и интернет работење
 • Издавање и прием на сметки
 • Патни налози
 • Залихи и складишта
 • Основна кадровска евиденција – персонална мапа
 • Пресметка на ДДВ
 • Работа со странство
 • Царински складишта
 • Акцизни складишта
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Сервис
 • Пресметка на плата
 • Комплетна кадровска
 • Основно производство
 • Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели
 • Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба
 • Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање
 • Производство – планирање
 • Производство – терминирање
 • Производство – напредни работни налози
 • Производство – спецификации со алтернативи

Хостирана лиценца

со вклучени трошоци за надградба

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
*RT лиценците може да се комбинираат со RE, SE, ME или MF лиценци.
**Лиценцирањето со MT лиценца е можно само за корисници кои имаат MF лиценци.


Во рамки на услугата нудиме можност за дополнителни ресурси, како и професионална помош и обуки за користење на услугата.

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ
И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОШ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

Надградба на дисковен простор-1 GB

месечна цена

149
ден.

Обука за PANTHEON Cloud со една корисничка лиценца

еднократна цена

3.092
ден.

Обука за PANTHEON Cloud LT со една корисничка лиценца

еднократна цена

9.270
ден.

Обука за PANTHEON Cloud LT со три кориснички лиценци

еднократна цена

12.372
ден.

Обука за сметководители

еднократна цена

37.118
ден.

Back up на DVD

еднократна цена

1.542
ден.

Еднократната цена за професионалната помош може да се разликува од горенаведените цени доколку корисникот има потреба од покомплексна имплементација или прилагодување на Pantheon Cloud услугата согласно неговите деловни потреби.

Цената за месечно користење на Pantheon Cloud вклучува:

 • - Решение прилагодено на потребите и барањата на сметководствените бироа и клиентите од која било дејност;
 • - Правно усогласување и надградба на софтверот во согласност со промените на прописите на законодавството во соодветната област; *Цената на Pantheon Cloud се менува во однос на функционалностите вклучени во него.
 • - База на податоци со големина на дисковен простор во согласност со типот на избраната лиценца;
 • - Сигурносни копии на базата на податоци.
*Цената на Pantheon Cloud се менува во однос на функционалностите вклучени во него.

Технологија

Pantheon Cloud е базиран на редундантна хардверска инфраструктура, инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар Македонски Телеком со најсовремени системи и постапки за одржување и back up копии на базата на податоци Pantheon. Back-end е базиран на Microsoft технологија (Microsoft SQL), додека frontend-от e базиран на Embarcadero Delphi Xe3.

Ако ви се потребни дополнителни информации за продуктот, ве молиме контактирајте нė на biznis.kontakt@telekom.mk или закажете лична презентација во вашите простории на телефонот 120.

Прашања и одговори

Не, договорот е на неопределено време со можност кога било да го раскинете.
Пристап до базата на податоци имате само Вие со корисничко име и лозинка кои само Вие ги знаете.
 • - Брзо книжење без дупли внесови.Со Pantheon Cloud можете да книжите автоматски примени и издадени сметки, пресметка на ДДВ, плати, патни налози и други лични примања, производство и употреба на материјални средства. Притоа, бројот на грешките при внесот на податоци се сведува на најниско можно ниво.
 • - Законско прилагодување и усогласеност со меѓународните стандарди. Надоградбата на програмата се врши при значајни промени во законот, кои преку интернет автоматски се пренесуваат до сите корисници. Така сметководствениот сервис секогаш работи согласно законските прописи.
 • - Pantheon Cloud овозможува електронско праќање на сите релевантни обрасци до надлежните државни институции, а со тоа скенираните документи можат брзо да се разменуваат со клиентот.
 • - Деловна аналитика. Со деловната аналитика, сметководителот на своите клиенти може да им понуди деловен совет. Така се надминува рамката за „класичното” сметководство и станува надворешен соработник во фирмата на својот клиент.
 • - Стабилноста и сигурноста се на прво место.Нема потреба повеќе да се грижите дали вашиот сметководствен програм правилно ќе работи и дали книжењето ќе остане во базата.
Сметководството има можност за експресно издавање деловни извештаи, кои од Pantheon Cloud се извезуваат во PDF, Excel, Word или преку електронска пошта. Така што клиентот е во тек со сė што се случува со неговите финансии.