За кого е наменет
FLEET MENAGEMENT?

Што овозможува fleet management?

Придобивки

До 15%  намалување
на трошоците
за гориво
До 12%  просечно
намалување
на трошоците
контрола и достапност
Централизирано место за контрола и оперативно управување со возниот парк, достапно од каде било и во кое било време.
едноставност
Fleet Management решението на Македонски Телеком Ви овозможува едноставен приказ на локацијата на возилата од Вашиот возен парк.
СИГУРНОСТ
Врвни хардверски уреди и опрема со врвен квалитет.
ЗАШТЕДА
Намалување на трошоците за одржување, бројот на неовластени возења и потрошувачката на гориво.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Апликација
GPS уред
Пренос на податоци
Одржување

ЦеНИ и спецификација

За користење на Fleet Management услугата се плаќа месечна претплата.

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
T-FLEET PRO
Апликација за следење на возилата
Техничка поддршка
Следење на возилата
Километража
Следење на брзината и насоката на движење на секое возило одделно
Статус на моторот (вклучен/исклучен)
Точки од интерес
Виртуелна гео-граница на областа
Аларми

Т-Fleet Pro:

699
денари месечно

Хардверската опрема не е вклучена во цената истата може да се купи еднократно или на 24 рати.


Дополнителна опрема и сензори

Fleet Management овозможува вградување дополнителна опрема и сензори во возилата, кои праќаат податоци до Fleet Management серверот, како што се: сопствен сензор за гориво (за возила кои немаат фабрички сензор), сензор за температура на мотор, уред за оддалечено гаснење на мотор и многу други. Користењето на дополнителната опрема или приклучувањето/инсталацијата на сензори со понудената хардверска опрема зависат од типот, моделот и годината на производство на возилата и треба да бидат дополнително разгледувани.


Автоматска оперативна контрола

НАПОМЕНА:

Интернет (GPRS) сообраќајот во национална мрежа потребен за нормално функционирање на услугата е вклучен во претплатата;

За да се користи Fleet Management услугата, потребна е специјална хардверска единица која се инсталира во возилото/возилата на корисникот.

Дополнителни информации:

За сите дополнителни информации, пратете е-порака на SoHoManagement@telekom.mk и закажете лична презентација во вашата компанија.

Прашања и одговори

Системот може да праќа известувања преку еден од следните технологии:
  • SMS
  • eMail
Извештаите кои можете да ги добиете вклучуваат: детален приказа за возилата, возачите, потрошувачка на гориво, рути итн.
Техничката поддршка вклучува: Поправка на сите проблеми што ќе се појават во гарантен рок; Дијагностика во реално време и мониторирање на квалитетот на сервисот; Рестартирање и иницијализација на нефукционална опрема во возила преку мрежа; Електронска дијагностика на штета (во случај ресетирањето преку мрежа да не успее да го елимира проблемот); Управување со грешки; Генерирање на детални статусни извештаи за состојбата на секое возило на неделна основа (оперативно, не е во употреба, тип на грешка, сензор работи/не работи, итн.)