Виртуелен
приватен сервер

ПРОЦЕСОР, МЕМОРИЈА И ДИСКОВ ЕН
ПРОСТОР ПРИЛАГОДЕНИ
НА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

*Пробајте VPS веднаш!
Контактирајте нè на 120 или на: sohomanagement@telekom.mk

Што e Виртуелен приватен сервер?

Виртуелен приватен сервер е сервер во Cloud. Раководете со вашите податоци исто како и со физички сервер,
без потребата од окупирање на просторот, без огромни инфраструктурни
трошoци и без потреба од дедициран персонал за негово одржување.

За кого е наменет
Виртуелен приватен
сервер?

ПРИДОБИВКИ

ЕДНОСТАВНОСТ

Без дополнителни инсталации, хардвер, или други предуслови... Сè што Ви е потребно е еднократно нагодување на преинсталиран оперативен систем и за сè останато ќе се погрижи нашиот тим. По потреба, овозможуваме тестен период од еден до три месеци.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Брза промена (најчесто истиот работен ден) на процесирачките ресурси; Процесори до 16 vCore; До 64 GB RAM; До 6 TB дисковен простор; До 10 Gbps интернет брзина.

Безбедност

Сертифициран процес и процедури за работа: ISO 20000, ISO 27001, ISO 9000, ISO 14000; Комуникациска безбедност со Enterprise grade Cisco хардверски Firewall-и; Активна IPS заштита од интернет напади; Физичка безбедност на дата центрите со ограничен и строго регулиран пристап.

Заштеда

Без инвестиции во сопствен дата центар, заштедувате на редундантен сервер и напојување, на трошоци за одржување и струја за серверите и климатизацијата. Немате трошоци за професионален Firewall, ниту за употреба на фиксни IP адреси, а заштедувате и преку месечното користење на Microsoft базиран серверски софтвер.

ЦЕНИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VPS Start
1 vCPU
1 GB RAM
50 GB HDD
Интернет пристап
5 Mbps
или трансфер на податоци 1 TB
2x фиксни IP адреси
24/7 мониторинг на ресурси
Firewall/IPS
VPN до локација на корисник
DNS hosting (за фиксните IP адреси на серверот)
Backup – враќање до 90 дена

Linux VPS:

9901.168
денари месечно

Windows VPS:

1.9902.348
денари месечно
VPS Pro
2 vCPU
2 GB RAM
100 GB HDD
Интернет пристап
10 Mbps
или трансфер на податоци 1.5 TB
2x фиксни IP адреси
24/7 мониторинг на ресурси
Firewall/IPS
VPN до локација на корисник
DNS hosting (за фиксните IP адреси на серверот)
Backup – враќање до 90 дена

Linux VPS:

1.8902.230
денари месечно

Windows VPS:

2.8903.410
денари месечно
VPS Power
2 vCPU
4 GB RAM
150 GB HDD
Интернет пристап
15 Mbps
или трансфер на податоци 2 TB
2x фиксни IP адреси
24/7 мониторинг на ресурси
Firewall/IPS
VPN до локација на корисник
DNS hosting (за фиксните IP адреси на серверот)
Backup – враќање до 90 дена

Linux VPS:

2.6903.174
денари месечно

Windows VPS:

3.6904.354
денари месечно

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1x1 vCPU (2.8 GHz)

499589
денари месечно
Дополнителна
RAM меморија – 512 MB
99 117
денари месечно
Простор на дискот
1 X 10GB
69 81
денари месечно
Пакет за мрежен сообраќај од 50GB


4958
денари месечно
Дополнителна брзина за пристап
до серверот од 1x1 Mbps

299353
денари месечно
Интерконекција
на постојните VPN
или МЕТРО корисници

Бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛНИ AКТИВНОСТИ

Преинсталација на оперативниот систем
699825
денари еднократно
Враќање на податоците од бекап
299352,82
денари еднократно
VPS РЕКОНФИГУРАЦИЈА
199235
денари еднократно
FIREWALL РЕКОНФИГУРАЦИЈА
199235
денари еднократно

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

За повеќе информации или да закажете лична презентација во вашата компанија, јавете се на 120.

технологија

ВИРТУЕЛНИОТ ПРИВАТЕН СЕРВЕР НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ КОРИСТИ VMWARE VSPHERE 6.7 ENTERPRISE PLUS СОФТВЕР НА DELL EMC POWER EDGE R740 SERVER ХАРДВЕР СО INTEL(R) XEON(R) GOLD 6240 CPU @ 2.60GHZ И INTEL(R) XEON(R) GOLD 6254 CPU @ 3.10GHZ. СЕ БАЗИРА НА CISCO NEXUS ПЛАТФОРМА ЗА МРЕЖА И CISCO ASA & HP TIPPING POINT IPS ЗА БЕЗБЕДНОСТ. СИСТЕМИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ СЕ БАЗИРААТ НА DELL EMC STORAGE PLATFORMITE.

Прашања и одговори

Вообичаено, не е потребно повеќе од 1 работен ден.
Услугата се наплатува месечно на Вашата месечна Tелеком сметка.
Постојат две опции:
Ви обезбедуваме статична IP адреса и добивате целосен пристап до серверот;
Обезбедуваме VPN клиент (ако немате статична IP адреса).
Ние правиме дневни копии на VPS серверите и ги чуваме 90 дена во случај да треба да се изврши нивно враќање на барање на корисникот.
Да, VPS I N+1 е редундантен и од страна на серверот и од страната за складирање.
До 2 статични IP адреси следуваат бесплатна со сите VPS сервери.