Часовникот што покажува
повеќе од време!

Лесно управувајте со времето,
за зголемување на ефикасноста
на вашето работење

Зошто Time Tracking?

Лесниот и едноставен увид и управувањето со работното време на вашите вработени без потреба од масивна инфраструктира е битен процес директно врзан со успехот на вашата компанија.

Секое подобрување на продуктивноста и ефикасноста на целокупното работење на компанијата носи суштински придобивки и зголемување на профитот.

Една платформа,
комплетен увид

Со Time Tracking Cloud платформата добивате комплетна контрола и евиденција на работните часови, движењето на вашите вработени, службените патувања, како и трошоците поврзани со тоа. Лесно се креираат и дедицираат поединечни и групни задачи и рокови за нивно исполнување. Деталните извештаи ви даваат целосна слика и анализа на човечките ресурси.

Ефикасноста никогаш
не била поважна

Непреченото и едноставно организирање на работата на вашите вработени никогаш не било поважно. Токму затоа, Time Tracking е совршена алатка која особено е корисна во условите на современо работење, вклучувајќи ја и работата од далечина. Со изборот на новата платформа, вие ќе ја одржите и унапредите ефикасноста, со што ќе се подобри комплетното работење на вашата компанија.

Дигитализација, веднаш

Најсовремената платформа Time Tracking која ви ја овозможува Телеком, во партнерство со Simula, како Cloud решение е достапна за сите бизнис корисници, без оглед на големината на претпријатието. Изберете ја новата платформа за управување со времето во вашата компанија, достапна преку вашиот најсигурен партнер за дигитализација и модернизација.

Ценовник за користење на Time Tracking сервисот

Надоместокот се пресметува на месечно ниво по корисник/вработен кој е регистриран на сервисот. Корисниците се најавуваат преку веб или преку своите мобилни IOS/Android уреди со инсталација на бесплатни апликации

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
Број на регистрирани корисници Месечен надомест по корисник
До 10 корисници 190 денари
Од 10 до 500 корисници 170 денари
Од 501 до 1000 корисници 155 денари
Од 1001 до 5000 корисници 135 денари
Над 5001 корисници 125 денари

Во месечниот надоместок се вклучени следните услуги:

  • Евиденција на работно време и локација/траекторија на движење на најавен корисник
  • Евиденција на службени патувања и локација/траекторија на движење на најавен корисник
  • Task Management (задавање на поединечни и групни задачи )
  • Reporting ( Анализа и извештаи)

**Во цените по корисник не е вклучен евентуалниот еднократен надоместок чија висина зависи од габаритноста и бројот на корисници како и од потребните лиценци за покривање на SaaS . Висината на еднократниот надоместок се утврдува по принципот case-by-case

Прашања и одговори

Со најава на оваа апликација се регистрира почетокот на работното време, паузата и крајот (одјавата) на работното време. Локацијата и движењето на корисникот се регистрира само додека корисникот е најавен. Се евидентира секое доцнење, но и продолжување на работното време. Може да се дефинира и сменско работење.
За користење на оваа SaaS Cloud платформа не ви е потребна посебна опрема. Вработените треба да имаат само smart мобилен уред на кој се најавуват на бесплатната апликација.
Да, постои. На тој начин можете да задавате поединечни или групни задачи, да ги следите статусот и роковите.
Да, тоа е една од главните намени. При службени патувања се регистрираат времето, траекторијата на движење и патните трошоци. Преку оваа апликација можат дури и да се прикачуваат слики (сметки, локации и слично).
Покрај претходно дефинираните извештаи, преку Power BI алатката можат да се добиваат и прилагодени извештаи по желба.
Податоците се регистрираат на Телеком Cloud, целосно се заштитени од злоупотреба и не содржат лични податоци, како на пример ЕМБ или слично.