SAP Business One
Сè за дигитализација на вашиот бизнис

Промената е единствениот непроменлив фактор во деловниот свет. Иако многу работи никогаш повеќе нема да важат, овој принцип останува релевантен засекогаш. Промената во современиот бизнис денес го носи предзнакот на дигитализацијата.

Таа им овозможува на претприемачите побрзо, поефикасно и полесно да ја постигнат динамиката на работа што ја посакуваат. Не дозволувајте вашиот бизнис да остане надвор од современите текови и бидете во чекор со напредокот во светски рамки.

SAP Business One Единствено решение за современи предизвици

Дигитализирајте го вашиот бизнис и носете вистински деловни одлуки, правовремено и со 24/7 пристап до релевантни информации

Зголемете ги вашите системски можности преку дигитализација на вашите деловни процеси

Проширете го вашето делување кон нови пазари, со напреден софтвер што ќе ги усогласи вашите компаниски и меѓукомпаниски процеси

Главни придобивки

  • Остварете значителна конкурентска предност, имајќи ги на дланка сите релевантни информации за вашата бранша и дигиталнит алатки што ви овозможуваат брзо делување
  • Извршете целосна интеграција на вашите сектори, поврзете ги подобро и подобрете ја меѓусекторската соработка во компанијата
  • Бидете подобро информирани од останатите и стигнувајте први до клучни сознанија кои ќе ви овозможат важни правовремени одлуки

Софтверски предности

Пристап до dashboard извештаи и заеднички ресурси со еден клик

  • Персонализација на веб страници
  • Интеграција со MS Office - main, интегриран CRM, како и потполно интегриран извештај во SAP Crystal Reports
  • Управување со продажба и анализа на процесот
  • Следење на профилот на потрошувач или добавувач
  • Помош околу договори и планирање сервисни услуги

Клучни функционалности на SAP Business One

1. Менаџмент и администрација

Администрација на корисници, овластувања и процеси на одобрување, како и ред други корисни алатки кои го забрзуваат работењето.

2. Сметководство и финансии

Детален преглед на вашите сметки, можност за управување со буџетот, финансиски извештаи, обработка на банкарски извештаи и друго.

3. Набавки и работење

Можност за издавање налог за купување, потврди за набавка, евиденција на вратена стоки и многу други корисни функционалности.

4. Продажба и сервис

Можност за гасовод MGMT, вклучување и клиент MGMT, следење на интеракцијата со клиенти, налози за продажба, испораки и враќање, како и пресметка на бруто профит.

5. Производство

Увид во сметките за материјал, нарачки за производство, потврди за стока, пресметка на трошоците на артиклот, прогнози и друго.

6. Инвентар и дистрибуција

Список со елементи и ценовни списоци, управување со предмети, потврди за стока, ценовници во повеќе валути, специјални цени, пребројување, трансакции и следење на инвентарот.

7. Управување со проекти и ресурси

Управување со проекти, менаџирање на под-проекти, известување за време на проектот, записник за вработени, планирање на ресурсите и планирање на капицитетот на графиконите.

8. Прилагодливи решенија

Креирање дополнителни полиња според потребите на корисникот, создавање дополнителни табели, SQL Query Generator, дизајн во работниот тек, список за проверка на деловни потреби и сл.