Hr4me Cloud

Целосна контрола на HR
процесите во компанијата

ШТО Е HR4ME?

Интегрирано решение од областа на човечки ресурси, со можност за централизирано и едноставно управување со HR процесите и податоците за вашите вработени.


КАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматизирана изработка на договори за вработување, решенија за годишни одмори

Комплетна и едноставна пресметка на плата

Следење на едукацијата на вработените

Евиденција на годишните одмори на вработените

Портал за вработени - секој вработен пристапува до своите лични податоци и потребни документи (исплатни ливчиња, потврди...)

За кого е наменета
апликацијата

HR4me Cloud може да ја користи која било компанија која сака да го поедностави и унапреди процесот на водење и управување со човечките ресурси. Притоа, плаќате согласно со бројот на вработените во Вашата компанија.

Придобивки

Сè НА ЕДНО МЕСТО, ДостапнО од секаде

Сите информации за вашите вработени на едно место, достапни од каде било и од кој било уред со интернет конекција преку следните пребарувачи: IE10, Google Chrome, Mozilla Firefox

Законска усогласеност

Решение усогласено со законските регулативи во Македонија. Редовно прилагодување на законските промени

СИГУРНОСТ

Сите податоци се сместени во најбезбедниот дата центар на Македонски Телеком, без грижа за нивна загуба при било какви проблеми со компјутерот. Податоците секогаш ќе бидат сигурни и достапни само за Вас.

ЗАШТЕДА

Без иницијални вложувања во инфраструктура и софтвер - плаќате онолку колку што користите. Со автоматизација на процесите намалете ги трошоците за хартија, тонер, како и времето на достава и управување со податоци и документи.

Техничка Поддршка

Локална корисничка поддршка 24/7, 365 дена во годината, на тел. 0800 12345; Напредна поддршка во период од 08:00 – 16:00 од понеделник до петок, и после 16:00 во денови од месецот за пресметка на плата.

Транспарентност кон вработените

Портал за вработени - секој вработен пристапува до своите лични податоци и потребни документи (исплатни ливчиња, потврди...).

ЦеНИ и спецификација

Изберете го решението кое најдобро одговара на големината и потребите на вашата компанија

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

STARTER

1-50 вработени

персонална евиденција

1.499
ден.

персонална евиденција
+ плата

2.599
ден.

персонална евиденција
+ плата
+ портал за вработени

3.299
ден.

REGULAR

51-100 вработени

персонална евиденција

2.499
ден.

персонална евиденција
+ плата

4.399
ден.

персонална евиденција
+ плата
+ портал за вработени

5.499
ден.

PRO

101-200 вработени

персонална евиденција

4.899
ден.

персонална евиденција
+ плата

8.799
ден.

персонална евиденција
+ плата
+ портал за вработени

10.999
ден.

PRO+

201+ вработени

персонална евиденција

8.199
ден.

персонална евиденција
+ плата

14.599
ден.

персонална евиденција
+ плата
+ портал за вработени

18.299
ден.

Технологија

HR4Me Cloud е изработен во Microsoft Visual studio 2013 Framework 4 и користи MS SQL 2012 база на податоци, а е поставен на Windows server 2012.

HR4Me Cloud е достапен од сите уреди со помош на Bootstraps CSS (компјутери, паметни уреди – таблети и телефони). Работи со следните веб прелистувачи: IE10, Google Chrome или Mozilla Firefox.

ВИДЕТЕ КАКО ФУНКЦИОНИРА HR4ME

Ви нудиме 60 дена бесплатен пробен период, без обврски! Пробајте го нашето Cloud решение за човекови ресури, и видете дали одговара на вашите потреби. Ако сте задоволни и би сакале да продолжите да го користите, контактирајте не.

Дополнителни информации

Ако ви се потребни дополнителни информации за продуктот, ве молиме контактирајте нė на hr4me.cloud@telekom.mk или закажете лична презентација во вашите простории.

Прашања и одговори

HR4me Cloud е модуларно решение, составено од три модули:

  • Модул за водење персонална евиденција: водење персонално досие за секој вработен
  • Модул за пресметка на плати: автоматска пресметка на плата за секој вработен
  • Портал за вработени: модул каде што секој вработен пристапува до своето персонално досие

Притоа, постои можност и за надградувања со дополнителни алатки за следење на развојот на вработените.

Решението е хостирано на редундантна виртуелизирана хардверска инфраструктура инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар со најсовремени системи и постапки за одржување. Од Телеком е обезбеден и постојан мониторинг и двојна заштита на податоците.
Не. Секој вработен има пристап до своето персонално досие, но нема привилегија да прави измени на податоците што ги гледа. Промена на податоци може да прават само оние што имаат доделено соодветна администраторска ролја.
Секој вработен до своите податоци пристапува преку порталот за вработени, а со тоа може да има увид на преостанатите денови од годишниот одмор, исплатните ливчиња, потврда за редовен работен однос со или без плата.