SuperKLIK

Услуга за комерцијално,
материјално и финансиско
работење.

ШТО Е SuperKLIK?

SuperKLIK e услуга за комерцијално, материјално и финансово работење, која овозможува да бидете поврзани со својата компанија, подружници или сметководствено биро во кое било време и од кое било место. За мала или голема компанија, независно од дејноста која ја обавувате, SuperKLIK услугата е идеално решение за вас.

Пристап до услугата е можен од кој било лаптоп, десктоп или рачен компјутер со интернет конекција. Со избор на SuperKLIK за себе обезбедувате поголема флексибилност, мобилност, контролиран месечен оперативен трошок и заштедувате на голема почетна инвестиција.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Материјално и финансиско работење

Автоматизација на процесот на изработка на документи

Целосна контрола на сите влезни и излезни процеси

Генерирање на извештаи согласно законски регулативи

За кого е наменет?

ПРИДОБИВКИ

достапност

Сѐ што Ви е потребно, за брзо и едностано пристапување до Вашите документи и извештаи, е само интеренет пристап и SuperKLIK лиценца.

СИГУРНОСТ

Редундантна хардверска инфраструктура инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар на Македонски Телеком, со најсовремени системи и постапки за одржување и Back up копии на базата на податоци

Автоматизација на извештаи

За брзо и едноставно работење на располагање Ви се предефинирани документи и извештаи. Овие форми Ви овозможуваат веднаш по внесот на податоците да почнете со нивно користење и обработка.

ЗАШТЕДА

Без вложување во инфраструктура и софтвер - плаќате онолку колку што користите.

стандардизација

Софтверското решение е стандардизирано според најновите финансиски прописи.

стручна помош
и поддршка


Кој SuperKLIK пакет е
најсоодветен за мене?

ЦЕНИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

SuperKLIK
POS

една фиксна лиценца
250 MB
вклучен дисковен простор
299353
денаримесечно

SuperKLIK
Basic

една фиксна лиценца
250 MB
вклучен дисковен простор
699
денари месечно

SuperKLIK
Standard

една фиксна лиценца
500 MB
вклучен дисковен простор
1.350
денари месечно

SuperKLIK
Professional

една фиксна лиценца
1000 MB
вклучен дисковен простор
2.450
денари месечно

SuperKLIK
Basic

една мобилна лиценца
250 MB
вклучен дисковен простор
299
денари месечно

SuperKLIK
Standard

една мобилна лиценца
500 MB
вклучен дисковен простор
299
денаримесечно

SuperKLIK
Professional

една фиксна лиценца
1000 MB
вклучен дисковен простор
299
денаримесечно
Покрај основната понуда за софтверски лиценци, достапни се и дополнителни функционалности, како што се можност за закупување на дополнителен дисковен простор и користење на професионална помош и обука.

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

Надградба на дисковен простор

250 MB
149
денаримесечно

Надградба на дисковен простор

500 MB
219
денари месечно

Надградба на дисковен простор

1 GB
359
денари месечно

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОШ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

Еднократната цена за професионалната помош може да се разликува од горе наведените цени доколку корисникот има потреба од покомплексна имплементација или прилагодување на SuperKLIK услугата согласно неговите деловни потреби.

Цената за месечно користење на SuperKLIK услугата вклучува:

  • Месечно изнајмување на апликација (SuperKLIK), односно решение согласно со корисничките потреби и барања;
  • Правно усогласување и надградба на SuperKLIK софтверот во согласност со промените на прописите во соодветната област;
  • База на податоци со големина на дисковен простор во согласност со типот на избраната лиценца
  • Back-up на базата на податоци.

ТЕХНОЛОГИЈА

SuperKLIK е Windows базирано решение изработено во ASP.NET технологија и користи HTTPS протокол за комуникација и трансфер на податоци.

Креирано во соработка со:

Дополнителни информации

Доколку ви се потребни дополнителни информации за прvодуктот, ве молиме контактирајте нė на biznis.kontakt@telekom.mk или закажете лична презентација во вашите простории на телефонот 120.

Прашања и одговори

Не, договорот е на неопределено време со можност било кога да го раскинете.
Пристап до базата на податоци имате само Вие со корисничко име и лозинка кои само Вие ги знаете.
Најголемата заблуда за податоците кои се чуваат на Cloud е дека тие се повеќе изложени на безбедносни закани од своите центри за податоци, капацитети за ко-локација или било кој друг извор на инфраструктурни услуги. Податоците на SuperKLIK во Cloud се чуваат во целосно опремен и заштитен податочен центар на Македонски Телеком со дневен backup на податоците.