Fleet
Management

Интегрирано решение
за целосна контрола
на возниот парк

За кого е наменет
FLEET MENAGEMENT?

Што овозможува fleet management?

Придобивки

До 15%  намалување
на трошоците
за гориво
До 12%  просечно
намалување
на трошоците
контрола и достапност
Централизирано место за контрола и оперативно управување со возниот парк, достапно од каде било и во кое било време.
едноставност
Fleet Management решението на Македонски Телеком Ви овозможува едноставен приказ на локацијата на возилата од Вашиот возен парк.
СИГУРНОСТ
Врвни хардверски уреди, опрема со врвен квалитет, 99,7% достапност на услугата, високо квалитетен GSM/GPRS сигнал на над 98,5% на територијата на Македонија, без губење на информации, дури и без мрежна покриеност!
ЗАШТЕДА
Намалување на трошоците за одржување, бројот на неовластени возења и потрошувачката на гориво.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Апликација
GPS уред
Пренос на податоци
Одржување

ЦеНИ и спецификација

За користење на Fleet Management услугата се плаќа месечна претплата согласно избраниот пакет услуги и типот на опремата.

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
  Основно
решение
Основно
надградено
решение
Напредно
решение
GPS уред и СИМ картичка (со вклучена бесплатна инсталација во возило)
24 месеци гаранција
Веб апликација за следење на возилата (track & trace)
Реактивна техничка поддршка
Клиентска апликација за автоматска оперативна контрола
Поврзување со фабричкиот сензор за гориво
Проактивна техничка поддршка
Уред за навигација и мапи со можност за двонасочна комуникација со возачот
Цена на уредот*
9.930 ден.

еднократен надомест

13.015 ден.

еднократен надомест

28.972 ден.

еднократен надомест

Тарифен модел
599 ден.

месечен надомест

Fleet Основен

699 ден.

месечен надомест

Fleet Напреден

699 ден.

месечен надомест

Fleet Напреден

*Со можност за плаќање на 24 рати

Напредното решение е наменето за компании со голем број возила или за компании со возила од специјализирани индустриски сегменти, т.е. за градежни компании, аграрни компании, компании кои вршат дистрибуција на нафта итн.

Дополнителни услуги

Идентификација на возач


Опрема за идентификација на возач – RFID читач 125 KHz (вклучена инсталација)


2.511 ден.

Идентификација на возач


RFID персонализирана картичка (доколку немате своја компаниска картичка за идентификација)


183 ден.

Важи за Основното надградено решение и за Напредното решение.

Дополнителна опрема и сензори

Fleet Management овозможува вградување дополнителна опрема и сензори во возилата, кои праќаат податоци до Fleet Management серверот, како што се: сопствен сензор за гориво (за возила кои немаат фабрички сензор), сензор за температура на мотор, уред за оддалечено гаснење на мотор и многу други. Користењето на дополнителната опрема или приклучувањето/инсталацијата на сензори со понудената хардверска опрема зависат од типот, моделот и годината на производство на возилата и треба да бидат дополнително разгледувани.

Достапно за Основното надградено решение и за Напредното решение.

Клиентска апликација за автоматска оперативна контрола

НАПОМЕНА:

Интернет (GPRS) сообраќајот во национална мрежа потребен за нормално функционирање на услугата е вклучен во претплатата;

За да се користи Fleet Management услугата, потребна е специјална хардверска единица која се инсталира во возилото/возилата на корисникот.

Дополнителни информации:

За сите дополнителни информации, пратете е-порака на supportfleetmanagement@telekom.mk и закажете лична презентација во вашата компанија.

Прашања и одговори

Системот праќа известувања преку еден од следниве канали:
  • SMS
  • eMail
  • Skype
Вие самите дефинирате на кој начин сакате да го добиете известувањето.
Постојат над 80 стандардни извештаи со кои добивате детален приказ за возилата, возачите, потрошувачка на гориво, рути итн.
Клиентската апликација работи на Windows XP или на понова верзија на оперативниот систем.
Проактивната поддршка вклучува: Поправка на сите проблеми што ќе се појават во гарантен рок; Дијагностика во реално време и мониторирање на квалитетот на сервисот; Рестартирање и иницијализација на нефукционална опрема во возила преку мрежа; Електронска дијагностика на штета (во случај ресетирањето преку мрежа да не успее да го елимира проблемот); Управување со грешки; Генерирање детални статусни извештаи за состојбата на секое возило на неделна основа (оперативно, не е во употреба, тип на грешка, сензор работи/не работи, итн.).