Веб хостинг

НАЈДОБРОТО МЕСТО ЗА ВАШАТА
КОМПАНИЈА НА ИНТЕРНЕТ

ШТО претставува
ВЕБ Хостинг?

Услуга која на корисниците им овозможува поставување на сопствени Веб страници – Веб презентации, на серверите на Македонски Телеком. Под услугата Веб хостинг се подразбира хостинг на заеднички сервер (Shared Веб Хостинг) – каде сите кориснички страни користат заеднички системски ресурси.

За препознатливост на вашиот бизнис на интернет, Телеком нуди можност за активирање веб страница и е-адреса на сопствен домен (mojatakompanija.mk).

Зошто ми е потребна
Веб ХОСТИНГ УСЛУГАТА?

За кого е наменета
услугата ВЕБ ХОСТИНГ?

Од стартап компании до големи компании, кои што имаат потреба за онлајн присуство не само преку социјални мрежи, туку и преку сопствен професионален сајт;

За компании кои што немаат сопствен ИТ персонал и инфраструктура за воспоставување и одржување на веб страница;

Придобивки

Достапност

Пристап од било каде преку интернет и синхронизација поддржана преку сите популарни алатки за .asp или .php

Xостинг на заеднички сервер со перформанси: процесорска моќ со 4 јадра и физичка меморија од 4 GB.

Комплетно решение

Вклучена регистрација на .mk домен – mojakompanija.com.mk

Вклучени e- сандачиња на носечкиот домен – info@mojakompanija.com.mk

Централизиран контролен панел за ажурирање на веб-страниците и следење на нивните перформанси.

Безбедност
Веб хостинг услугата се реализира преку врвни сервери од светски признати производители, кои редовно се надградуваат со најнови сигурносни додатоци. Базите на податоци (MS SQL) кои се нудат како услуга на корисниците, се наоѓаат на посебни сервери.
ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА
24 часа професионална техничка поддршка

спецификација

Македонски Телеком нуди два веб хостинг пакети во зависност од оперативниот систем на серверот:

Пакети S M L
Хостинг простор (GB) 1 20 50
Вклучен сообраќај неограничен неограничен неограничен
Број на бази 1 10 неограничен
MS SQL 2005 / 2008 / 2012 Server 1 GB 2 GB 3 GB
Windows Server 2008 / Windows Server 2012 R2
IIS 7.5 / 8.5
ASP.net 2.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.7
Неограничен FTP пристап
Бесплатна регистрација на web домен(*) Прва година Прва година Прва година
Е-адреси 10 50 100
Прикажи повеќе
Пакети S M L
Хостинг простор (GB) 1 20 50
Вклучен сообраќај неограничен неограничен неограничен
Број на бази 1 10 неограничен
PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1
Неограничен FTP пристап
Бесплатна регистрација на web домен(*) Прва година Прва година Прва година
Е-адреси 10 50 100
Прикажи повеќе

Цени

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

S

Месечен надомест

199
денари месечно

M

Месечен надомест

599
денари месечно

L

Месечен надомест

999
денари месечно

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
Дополнителна
e-адреса

9.9
денари месечно
Регистрација на домен на DNS сервери на Mакедонски Tелеком
399
денари годишно
Редирекција на веб страница
499
денари годишно
Дополнителен поддомен


399
денари годишно

Дополнителни информации

  • За регистрација на веб домен (веб адреса) повеќе информации можете да најдете ТУКА.
  • Пакетите не вклучуваат alias-и за e-адресите.
  • E-адресата која ќе се користи за креирање на mailing листа е вклучена во соодветната квота (број) на e-адреси за секој пакет поединечно.
  • Регистрацијата на име на домен на DNS серверите на Македонски Телеком важи само за домени во сопственост на корисникот.
  • Пакетите вклучуваат и поддомени во DNS зоната на корисникот – A record (мапирање на името на доменот со IP адреса) и MX record (мапирање на името на доменот со серверите за истиот домен) - за страници кои се хостираат надвор од хостинг пакетите на заеднички сервер на Македонски Телеком.
  • Вклучените поддомени се однесуваат на вкупната квота на веб просторот во рамки на одбраниот пакет и не подразбираат креирање на поддоменски e-адреси.
  • Во рамки на веб хостинг пакетите вклучена е редирекција до плус еден домен (веб адреса) кој ќе биде во сопственост на корисникот (новиот домен не вклучува и редирекција на e-пошта).
  • SQL базите кои се вклучени во пакетите, се хостираат исклучиво на серверите на Македонски Телеком.