E-ПРАТКА

Сертифицирано решение за
електронска препорачана испорака на документи

ШТО Е Е-ПРАТКА?

Е-пратка е услуга која овозможува електронска препорачана испорака на документи меѓу јавните институции, преку националната платформа за интероперабилност. Услугата е креирана и имплементирана согласно законските норми во РМ, а се реализира на Telekom Cloud, достапна веднаш и без почетни инвестиции за вас.

КАРАКТЕРИСТИКИ

e-pratka

Интероперабилност

e-pratka

Испраќање и примање дигитално потпишани документи во PDF формат

e-pratka

Потврда на времето на испорака и прием на пратката (Временски жиг)

e-pratka

Статус на пратките

e-pratka

Историја на активностите

e-pratka

Управување со кориснички профили

Придобивки