Веб хостинг

НАЈДОБРОТО МЕСТО ЗА ВАШАТА
КОМПАНИЈА НА ИНТЕРНЕТ

ШТО претставува
ВЕБ Хостинг?

Услуга која на корисниците им овозможува поставување на сопствени Веб страници – Веб презентации, на серверите на Македонски Телеком. Под услугата Веб хостинг се подразбира хостинг на заеднички сервер (Shared Веб Хостинг) – каде сите кориснички страни користат заеднички системски ресурси.

За препознатливост на вашиот бизнис на интернет, Телеком нуди можност за активирање веб страница и е-адреса на сопствен домен (mojatakompanija.mk).

Зошто ми е потребна
Веб ХОСТИНГ УСЛУГАТА?

За кого е наменета
услугата ВЕБ ХОСТИНГ?

Од стартап компании до големи компании, кои што имаат потреба за онлајн присуство не само преку социјални мрежи, туку и преку сопствен професионален сајт;

За компании кои што немаат сопствен ИТ персонал и инфраструктура за воспостваување и одржување на веб страница;

Придобивки

Достапност
Пристап од било каде преку интернет и синхронизација поддржана преку сите популарни алатки за .asp или .php
Комплетно решение
  • Вклучена регистрација на .mk домен – mojakompanija.com.mk
  • Вклучени e- сандачиња на носечкиот домен – info@mojakompanija.com.mk
Безбедност
Веб хостинг услугата се реализира преку врвни сервери од светски признати производители, кои редовно се надградуваат со најнови сигурносни додатоци. Базите на податоци (MS SQL) кои се нудат како услуга на корисниците, се наоѓаат на посебни сервери.
ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА
24 часа професионална техничка поддршка

спецификација

Македонски Телеком нуди два веб хостинг пакети во зависност од оперативниот систем на серверот:

Пакети WIN G WIN 2G WIN 5G WIN 10G WIN 20G WIN 50G
Хостинг
простор(GB)
1 2 5 10 20 50
Е-адреси 10 20 50 100 200 500
MS SQL 2005 / 2008 / 2012 Server / 512 MB 1024 MB 2048 MB 5012 MB 10240 MB
Windows Server 2008 / Windows Server 2012 R2
IIS 7.5 / 8.5
ASP.net 2.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.7
FTP пристап
Неограничен број на FTP update-и
Бесплатна регистрација на web домен(*) Прва година Прва година Прва година Прва година Прва година Прва година
Прикажи повеќе
Пакети X G X 2G X 5G X 10G X 20G X 50G
Хостинг
простор(WEB+SQL)
1 2 5 10 20 50
Е-адреси 10 20 50 100 200 500
MySQL 5.1 Server(MB) 512 MB 1024 MB 2048 MB 5120 MB 10240
Apache 2.2
FTP пристап
Неограничен број на FTP update-и
Бесплатна регистрација на web домен(*) Прва година Прва година Прва година Прва година Прва година Прва година
Прикажи повеќе

Цени

Обезбедуваме два начина на плаќање на годишниот надомест за хостинг услугата и тоа, еднократно или на 12 месечни надоместоци.

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

WIN G

Годишен надомест

1.999
денари еднократно

Месечен надомест

199
денари месечно

WIN 2G

Годишен надомест

2.999
денари еднократно

Месечен надомест

299
денари месечно

WIN 5G

Годишен надомест

5.999
денари еднократно

Месечен надомест

599
денари месечно

WIN 10G

Годишен надомест

9.999
денари еднократно

Месечен надомест

999
денари месечно

WIN 20G

Годишен надомест

14.999
денари еднократно

Месечен надомест

1.499
денари месечно

WIN 50G

Годишен надомест

27.999
денари еднократно

Месечен надомест

2.799
денари месечно

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
Дополнителна e-адреса

127
денари годишно
Регистрација на домен на DNS сервери на Mакедонски Tелеком
423
денари годишно
Редирекција на веб страница
423
денари годишно
Дополнителен поддомен


423
денари годишно
Mailing листа во рамки на домен

423
денари годишно
WAP gateway (поддомен)
200
денари еднократно

Дополнителни информации

  • За регистрација на веб домен (веб адреса) повеќе информации можете да најдете ТУКА.
  • Пакетите не вклучуваат alias-и за e-адресите.
  • E-адресата која ќе се користи за креирање на mailing листа е вклучена во соодветната квота (број) на e-адреси за секој пакет поединечно.
  • Регистрацијата на име на домен на DNS серверите на Македонски Телеком важи само за домени во сопственост на корисникот.
  • Пакетите вклучуваат и поддомени во DNS зоната на корисникот – A record (мапирање на името на доменот со IP адреса) и MX record (мапирање на името на доменот со серверите за истиот домен) - за страници кои се хостираат надвор од хостинг пакетите на заеднички сервер на Македонски Телеком.
  • Вклучените поддомени се однесуваат на вкупната квота на веб просторот во рамки на одбраниот пакет и не подразбираат креирање на поддоменски e-адреси.
  • Во рамки на веб хостинг пакетите вклучена е редирекција до плус еден домен (веб адреса) кој ќе биде во сопственост на корисникот (новиот домен не вклучува и редирекција на e-пошта).