Веб хостинг

НАЈДОБРОТО МЕСТО ЗА ВАШАТА
КОМПАНИЈА НА ИНТЕРНЕТ

ШТО претставува
ВЕБ Хостинг?

Услуга која на корисниците им овозможува поставување на сопствени Веб страници – Веб презентации, на серверите на Македонски Телеком. Под услугата Веб хостинг се подразбира хостинг на заеднички сервер (Shared Веб Хостинг) – каде сите кориснички страни користат заеднички системски ресурси.

За препознатливост на вашиот бизнис на интернет, Телеком нуди можност за активирање веб страница и е-адреса на сопствен домен (mojatakompanija.mk).

Зошто ми е потребна
Веб ХОСТИНГ УСЛУГАТА?

За кого е наменета
услугата ВЕБ ХОСТИНГ?

Од стартап компании до големи компании, кои што имаат потреба за онлајн присуство не само преку социјални мрежи, туку и преку сопствен професионален сајт;

За компании кои што немаат сопствен ИТ персонал и инфраструктура за воспоставување и одржување на веб страница;

Придобивки

Достапност

Пристап од било каде преку интернет и синхронизација поддржана преку сите популарни алатки за .asp или .php

Неограничен сообраќај према web содржините

Комплетно решение

Вклучена регистрација на .mk домен – mojakompanija.com.mk

Вклучени e- сандачиња на носечкиот домен – info@mojakompanija.com.mk

Безбедност
Веб хостинг услугата се реализира преку врвни сервери од светски признати производители, кои редовно се надградуваат со најнови сигурносни додатоци. Базите на податоци (MS SQL) кои се нудат како услуга на корисниците, се наоѓаат на посебни сервери.
ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА
24 часа професионална техничка поддршка

спецификација

Македонски Телеком нуди два веб хостинг пакети во зависност од оперативниот систем на серверот:

Пакети M L XL
Хостинг простор (GB) 1 10 20
Е-адреси 10 10 10
MS SQL 2005 / 2008 / 2012 Server / 2048 MB 4096 MB
Windows Server 2008 / Windows Server 2012 R2
IIS 7.5 / 8.5
ASP.net 2.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.7
FTP пристап
Неограничен број на FTP update-и
Бесплатна регистрација на web домен(*) Прва година Прва година Прва година
Прикажи повеќе
Пакети M L XL
Хостинг простор (WEB+SQL) 1 10 20
Е-адреси 10 10 10
MySQL 5.1 Server, MariaDB Server 10.1.11 (MB) 2048 MB 4096 MB
Apache 2.2
FTP пристап
Неограничен број на FTP update-и
Бесплатна регистрација на web домен(*) Прва година Прва година Прва година
Прикажи повеќе

Цени

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

WIN M

Месечен надомест

199
денари месечно

WIN L

Месечен надомест

599
денари месечно

WIN XL

Месечен надомест

999
денари месечно

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
Дополнителна
e-адреса

9.9
денари месечно
Регистрација на домен на DNS сервери на Mакедонски Tелеком
399
денари годишно
Редирекција на веб страница
499
денари годишно
Дополнителен поддомен


399
денари годишно

Дополнителни информации

  • За регистрација на веб домен (веб адреса) повеќе информации можете да најдете ТУКА.
  • Пакетите не вклучуваат alias-и за e-адресите.
  • E-адресата која ќе се користи за креирање на mailing листа е вклучена во соодветната квота (број) на e-адреси за секој пакет поединечно.
  • Регистрацијата на име на домен на DNS серверите на Македонски Телеком важи само за домени во сопственост на корисникот.
  • Пакетите вклучуваат и поддомени во DNS зоната на корисникот – A record (мапирање на името на доменот со IP адреса) и MX record (мапирање на името на доменот со серверите за истиот домен) - за страници кои се хостираат надвор од хостинг пакетите на заеднички сервер на Македонски Телеком.
  • Вклучените поддомени се однесуваат на вкупната квота на веб просторот во рамки на одбраниот пакет и не подразбираат креирање на поддоменски e-адреси.
  • Во рамки на веб хостинг пакетите вклучена е редирекција до плус еден домен (веб адреса) кој ќе биде во сопственост на корисникот (новиот домен не вклучува и редирекција на e-пошта).