Виртуелен
приватен сервер

ПРОЦЕСОР, МЕМОРИЈА И ДИСКОВЕН
ПРОСТОР ПРИЛАГОДЕНИ
НА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

Што e Виртуелен приватен сервер?

Виртуелен приватен сервер е сервер во Cloud. Раководете со вашите податоци исто како и со физички сервер,
без потребата од окупирање на просторот, без огромни инфраструктурни
трошoци и без потреба од дедициран персонал за негово одржување.

За кого е наменет
Виртуелен приватен
сервер?

ПРИДОБИВКИ

ЕДНОСТАВНОСТ

Без дополнителни инсталации, хардвер, или други предуслови... Сè што Ви е потребно е еднократно нагодување на преинсталиран оперативен систем и за сè останато ќе се погрижи нашиот тим. По потреба, овозможуваме тестен период од еден до три месеци.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Брза промена (најчесто истиот работен ден) на процесирачките ресурси; Процесори до 16 vCore; До 64 GB RAM; До 6 TB дисковен простор; До 10 Gbps интернет брзина.

Безбедност

Сертифициран процес и процедури за работа: ISO 20000, ISO 27001, ISO 9000, ISO 14000; Комуникациска безбедност со Enterprise grade Cisco хардверски Firewall-и; Активна IPS заштита од интернет напади; Физичка безбедност на дата центрите со ограничен и строго регулиран пристап.

Заштеда

Без инвестиции во сопствен дата центар, заштедувате на редундантен сервер и напојување, на трошоци за одржување и струја за серверите и климатизацијата. Немате трошоци за професионален Firewall, ниту за употреба на фиксни IP адреси, а заштедувате и преку месечното користење на Microsoft базиран серверски софтвер.

ЦЕНИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
VPS START
1 vCPU
1 GB RAM
50 GB HDD
Интернет пристап
5 Mbps
или 0,5 TB
2x Фиксни IP адреси
24/7 мониторинг на ресурси
Firewall/IPS
VPN до постојни локации на корисник
DNS хостирање (за фиксните IP адреси на серверот)
Креирање резервни копии (backup) во период од 60 дена
1.299
денари месечно
VPS Pro
1 vCPU
2 GB RAM
100 GB HDD
Интернет пристап
10 Mbps
или 1 TB
2x Фиксни IP адреси
24/7 мониторинг на ресурси
Firewall/IPS
VPN до постојни локации на корисник
DNS хостирање (за фиксните IP адреси на серверот)
Креирање резервни копии (backup) во период од 60 дена
2.299
денари месечно
VPS Power
2 vCPU
2 GB RAM
150 GB HDD
Интернет пристап
15 Mbps
или 1,5 TB
2x Фиксни IP адреси
24/7 мониторинг на ресурси
Firewall/IPS
VPN до постојни локации на корисник
DNS хостирање (за фиксните IP адреси на серверот)
Креирање резервни копии (backup) во период од 60 дена
3.299
денари месечно

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
1 X VCPU (2.8 GHZ)

629
денари месечно
Дополнителна
RAM меморија - 512 MB
129
денари месечно
Простор на дискот
1 X 10GB
69
денари месечно
Пакет за мрежен сообраќај од 50 GB*


79
денари месечно
Дополнителна брзина за пристап
до серверот од 1 x 1 Mbps

399
денари месечно
Интерконекција
на постојните VPN
или метро корисници

Бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛНИ AКТИВНОСТИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
Преинсталација на оперативниот систем
1 Годишен лимит вклучен
со секој VPS пакет
899
денари еднократно
Враќање на податоците од бекап
5 Годишен лимит вклучен
со секој VPS пакет
299
денари еднократно

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

За повеќе информации или да закажете лична презентација во вашата компанија, јавете се на 120.

технологија

Виртуелниот приватен сервер на Македонски Телеком користи VMware vSphere 5.5 enterprise plus софтвер на HP Proliant BL 460c Gen8 server хардвер и Intel® Xeon® CPU E-5 2680 v2 @2.80 Ghz. Се базира на Cisco Nexus платформа за мрежа и Cisco ASA & HP Tipping point за безбедност. Системите за складирање се базираат на NetAPP.

Прашања и одговори

Да. Македонски Телеком има Microsoft SPLA договор. Прашајте за нашите месечни цени на 0800 10 800.
Вообичаено, не е потребно повеќе од 1 работен ден.
Услугата се наплатува месечно на Вашата месечна Tелеком сметка.
Постојат две опции:
Ви обезбедуваме статична IP адреса и добивате целосен пристап до серверот;
Обезбедуваме VPN клиент (ако немате статична IP адреса).
Ние правиме дневни копии на VPS серверите и ги чуваме 60 дена во случај да треба да се изврши нивно враќање на барање на корисникот.
Да, VPS I N+1 е редундантен и од страна на серверот и од страната за складирање.
До 2 статични IP адреси следуваат бесплатна со сите VPS сервери.